รายละเอียด

1. มีหน้าที่คอยต้อนรับแขกของโรงแรม 
2. ทำเช็คอินและเช็คเอาท์ให้แขก 
3. ให้ข้อมูลต่างๆกับแขกผู้มาใช้บริการ
4. จำหน่ายห้อง และ กุญแจให้แก่แขกที่เช็คอิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกดี พูดจาดี มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน อดกลั้น สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยไมตรีจิต
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ แผนกต้อนรับ โรงแรมดีพียู เพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 954 5000-4 หรือ 0 2954 7300 ต่อ 653


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิ.ย. 2561    30 มิ.ย. 2561