เริ่มต้นกรอกข้อมูล บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน

*required

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการสมัครงานจะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้สมัครโดยหมายเลขบัตรประชาชน หากคุณเคยสมัครงาน หรือส่งข้อมูลผู้สมัครกับเราแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือสมัครงานในตำแหน่งอื่น

work

อาจารย์ประจำ/พิเศษ หลักสูตรการชะลอวัยและฟื้นฟูสุชภาพ (ป.โท)


ข้อมูลส่วนตัว ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าประทับใจ ข้อมูลที่สมบูรณ์มีผลต่อการพิจารณา


File loading...

แก้ไขรูป

รูปภาพหน้าตรง ที่บ่งบอกถึงตัวคุณที่สุด ช่วยให้เราพิจารณาคุณง่ายขึ้น


ซม.
กก.

สถานภาพทางทหาร

ใบอนุญาตทำงาน

หนังสือเดินทาง

วีซ่า


ที่อยู่


ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ข้อมูลบุตรครอบครัว


ข้อมูลคู่สมรส

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา


การศึกษา


ประวัติการศึกษา


ประวัติการอบรม/สัมมนา/ฝึกงานประวัติการทำงาน


บาท
บาท
บาท

ใบประกอบวิชาชีพความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ความรู้/ความสามารถด้านภาษาผลการทดสอบความรู้ทางภาษาเหตุผลที่สมัครงานกับองค์กรบุคคลอ้างอิง ที่ไม่ใช่ญาติ และเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านได้ข้อมูลอื่นๆ


ความสามารถในการขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์

ข้อมูลอื่นๆ

ระบุสายงานและตำแหน่งที่ต้องการ

บาท

ได้รับทราบข่าวสารจากแนบไฟล์ข้อมูล